Nomor Induk Marga Edisi ke 2

NOMOR INDUK / KODE MARGA BATAK

Mandok mauliate do tu Tuhan Debata siala boi tarbahen NOMOR INDUK ni sude marga pinompar ni Si Raja Batak.Tu hita halak batak boi ma ta surat NOMOR INDUK ni marganta be, asa taingot angka natua-tuanta dohot hita namarhaha-anggi .Sai lam ture ma nian sude angka ruhut parmargaon dihita pinompar ni ompungta Si Raja Batak.
Mauliate
St.R E Tua Tambun
Keterangan :
Angka 1 =Anak pertama,
Angka 2 = Anak kedua,
Angka 3 =Anak ketiga, dun/dst.
Digit I = Anak(Sundut parjolo),
digit II =Pahompu( sundut paidua)/cucu,
digit III = Nini/cicit(sundut paitolu), dun/dst.

SI RAJA BATAK, NOMOR INDUK NOL ( 0 ) Ia mempunyai 2 orang putra, yaitu:
(1)Guru Tatea Bulan, NOMOR INDUK 1
(2)Raja Isombaon, NOMOR INDUK 2
(1.1)Raja Uti, NOMOR INDUK 1.1: Anak pertama dari No Induk 1 (atau sering disebut Si Raja Biak-biak, Raja Sigumeleng-geleng) , tanpa keturunan
(1.2)Tuan Sariburaja, NOMOR INDUK 1.2 : Anak kedua dari No Induk 1 (keturunannya Pasaribu)
( 1.3)Limbong Mulana, NOMOR INDUK 1.3 : Anak ketiga dari No Induk 1 (keturunannya Limbong).
( 1.4)Sagala Raja, NOMOR INDUK 1.4: Anak keempat dari No Induk 1 (keturunannya Sagala)
( 1.5)Silau Raja, NOMOR INDUK 1,5 : Anak kelima dari No Induk 1 (keturunannnya Malau, Manik, Ambarita dan Gurning)
jadi : Guru Tatea Bulan, dgn NOMOR INDUK 1 mempunyai anak 5 masing-masing no induk 1.1; 1.2;1.3;1.4;1.5 lihat dibagian atas.
Berikut daftar No Induk selanjutnya dengan Nama/ Marga masing-masing berdasarkan Silsilah :
(1.2.1)SI RAJA LONTUNG
( 1.2.1.1)Tuan Situmorang, keturunannya bermarga Situmorang.
( 1.2.1.2)Sinaga Raja, keturunannya bermarga Sinaga.
( 1.2.1.3)Pandiangan, keturunannya bermarga Pandiangan.
( 1.2.1.4)Toga Nainggolan, keturunannya bermarga Nainggolan.
( 1.2.1.5)Simatupang, keturunannya bermarga Simatupang.
( 1.2.1.6)Aritonang, keturunannya bermarga Aritonang.
( 1.2.1.7)Siregar, keturunannya bermarga Siregar.
Dari keturunan(1.2.1.1)Situmorang ( kode 1.2.1.1 ), lahir marga-marga cabang
(1.2.1.1.1) Lumban Pande, (1.2.1.1.2)Lumban Nahor, (1.2.1.1.3)Suhutnihuta,(1.2.1.1.4) Siringoringo, (1.2.1.1.5)Sitohang, (1.2.1.1.6)Rumapea, (1.2.1.1.7)Padang, (1.2.1.1.8)Solin.
(1.2.1.2)SINAGA
Dari Sinaga lahir marga-marga cabang :
(1.2.1.2.1)Simanjorang, (1.2.1.2.2)Simandalahi, (1.2.1.2.3)Barutu.
(1.2.1.3)PANDIANGANLahir marga-marga cabang
(1.2.1.3.1)Samosir, (1.2.1.3.2)Pakpahan, (1.2.1.3.3)Gultom,
( 1.2.1.3.4)Sidari, (1.2.1.3.5)Sitinjak, (1.2.1.3.6)Harianja. ( kode 1.2.1.3.6 )
(1.2.1.4)NAINGGOLAN
Lahir marga-marga cabang (1.2.1.4.1)Rumahombar, (1.2.1.4.2)Parhusip,(1.2.1.4.3) Lumban Tungkup, (1.2.1.4.4)Lumban Siantar, (1.2.1.4.5)Hutabalian, (1.2.1.4.6)Lumban Raja, (1.2.1.4.7)Pusuk, (1.2.1.4.8)Buaton, (1.2.1.4.9)Nahulae.
(1.2.1.5)SIMATUPANG
Lahir marga-marga cabang (1.2.1.5.1)Togatorop (Sitogatorop) , (1.2.1.5.2)Sianturi, (1.2.1.5.3)Siburian.
(1.2.1.6)ARITONANG
Lahir marga-marga cabang (1.2.1.6.1)Ompu Sunggu, (1.2.1.6.2)Rajagukguk, (1.2.1.6.3)Simaremare.
1.2.1.7SIREGAR
Llahir marga-marga cabang (1.2.1.7.1)Silo, (1.2.1.7.2)Dongaran, (1.2.1.7.3)Silali, (1.2.1.7.4)Siagian, (1.2.1.7.5)Ritonga, (1.2.1.7.6)Sormin.
(1.2.2)SI RAJA BORBOR
Putra kedua dari Tuan Sariburaja, dilahirkan oleh Nai Margiring Laut. Semua keturunannya disebut Marga Borbor.
Cucu Raja Borbor yang bernama
(1.2.2.1.1)Datu Taladibabana (generasi keenam) mempunyai 6 orang putra, yang menjadi asal-usul marga-marga berikut :
( 1.2.2.1.1.1)Datu Dalu (Sahangmaima) .
( 1.2.2.1.1.2)Sipahutar, keturunannya bermarga Sipahutar.
(1.2.2.1.1.3) Harahap, keturunannya bermarga Harahap.
( 1.2.2.1.1.4)Tanjung, keturunannya bermarga Tanjung.
( 1.2.2.1.1.5)Datu Pulungan, keturunannya bermarga Pulungan.
( 1.2.2.1.1.6)Simargolang, keturunannya bermarga Imargolang.
Keturunan ( 1.2.2.1.1.1)Datu Dalu melahirkan marga-marga berikut :
( 1.2.2.1.1.1.1.1)Pasaribu, (1.2.2.1.1.1.1.2)Batubara, (1.2.2.1.1.1.1.3)Habeahan, (1.2.2.1.1.1.1.4)Bondar,(1.2.2.1.1.1.1.5) Gorat.
( 1.2.2.1.1.1.2.1)Tinendang, ( 1.2.2.1.1.1.2.2)Tangkar.
( 1.2.2.1.1.1.3)Matondang.
( 1.2.2.1.1.1.4)Saruksuk.
( 1.2.2.1.1.1.5)Tarihoran.
( 1.2.2.1.1.1.6)Parapat.
( 1.2.2.1.1.1.7)Rangkuti.
Keturunan(1.2.2.1.1.5) Datu Pulungan melahirkan marga-marga
( 1.2.2.1.1.5.1)Lubis dan (1.2.2.1.1.5.2)Hutasuhut.
(1.3)Limbong Mulana dan marga-marga keturunannya
(1.3.1)Limbong yang mempunyai dua orang putra,
(1.3.1.1) yaitu Palu Onggang, dan (1.3.1.2)Langgat Limbong.
Putra dari(1.3.1.2)Langgat Limbong ada tiga orang. Keturunan dari putranya yang kedua kemudian bermarga
(1.3.1.2.2)Sihole, dan keturunan dari putranya yang ketiga kemudian bermarga (1.3.1.2.3)Habeahan. Yang lainnya tetap memakai marga induk, yaitu (1.3.1.1.1)Limbong.
(1.4)SAGALA RAJA
Putra keempat dari Guru Tatea Bulan. Sampai sekarang keturunannya tetap memakai marga (1.4)Sagala.
(1.5)SILAU RAJA
Silau Raja adalah putra kelima dari Guru Tatea Bulan yang mempunyai empat orang putra, yaitu:
( 1.5.1)Malau
( 1.5.2)Manik
( 1.5.3)Ambarita
( 1.5.4)Gurning
Khusus sejarah atau tarombo (1.5.3)Ambarita Raja atau
(1.5.3)Ambarita, memiliki dua putra:
( 1.5.3.1)Ambarita Lumban Pea
( 1.5.3.2)Ambarita Lumban Pining
(1.5.3.1)Lumban Pea memiliki dua anak laki-laki
(1.5.3.1.1) Ompu Mangomborlan
( 1.5.3.1.2) Ompu Bona Nihuta
Berhubung Ompu Mangomborlan tidak memiliki anak/keturunan laki-laki, maka Ambarita paling sulung hingga kini adalah turunan (1.5.3.1.2)Ompu Bona Nihuta, yang memiliki anak laki-laki tunggal yakni (1.5.3.1.2.1)Op Suhut Ni Huta. Op Suhut Nihuta juga memiliki anak laki-laki tunggal (1.5.3.1.2.1.1) Op Tondolnihuta.
Keturunan ( 1.5.3.1.2.1.1) Op Tondol Nihuta ada empat laki-laki:
( 1.5.3.1.2.1.1.1) Op Martua Boni Raja atau
( 1.5.3.1.2.1.1.1) Op Mamontang Laut)
( 1.5.3.1.2.1.1.2) Op Raja Marihot
( 1.5.3.1.2.1.1.3) Op Marhajang
( 1.5.3.1.2.1.1.4) Op Rajani Umbul
Selanjutnya di bawah ini hanya dapat meneruskan tarombo dari
( 1.5.3.1.2.1.1.1) Op Mamontang Laut (karena keterbatasan data. Op Mamontang Laut menyeberang dari Ambarita di Kabupaten Toba Samosir saat ini ke Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Hingga tahun 2008 ini, keturunan (1.5.3.1.2.1.1.1) Op Mamontang laut sudah generasi kedelapan).
(1.5.3.1.2.1.1.1) Op Mamontang Laut semula menikahi Boru Sinaga, dari Parapat. Setelah sekian tahun berumah tangga, mereka tidka dikaruniai keturunan, lalu kemudian menikah lagi pada boru Sitio dari Simanindo, Samosir.
Dari perkawinan kedua, lahir tiga anak laki-laki
( 1.5.3.1.2.1.1.1.1) Op Sohailoan menikahi Boru Sinaga bermukim di Sihaporas Aek Batu Keturunan Op Sohailoan saat ini antara lain Op Josep (Pak Beluana di Palembang)
( 1.5.3.1.2.1.1.1.2) Op Jaipul menikahi Boru Sinaga bermukin di Sihaporas Bolon
Keturunan antara lain J ambarita Bekasi, (www.domu-ambarita. blogspot. com atau domuambarita@ yahoo.com)
( 1.5.3.1.2.1.1.1.3) Op Sugara atau Op Ni Ujung Barita menikahi Boru Sirait bermukim di Motung, Kabupaten Toba Samosir.
Keturunan Op Sugara antara lain penyanyi Iran Ambarita dan Godman Ambarita
(2.1)TUAN SORIMANGARAJA
(2.1.1)Tuan Sorba Djulu (Ompu Raja Nabolon), gelar Nai Ambaton.
(2.1.2)Tuan Sorba Jae (Raja Mangarerak), gelar Nai Rasaon.
(2.1.3)Tuan Sorbadibanua, gelar Nai Suanon.
Nama sebenarnya adalah Ompu Raja Nabolon, tetapi sampai sekarang keturunannya bermarga
(2.1.1) Nai Ambaton menurut nama ibu leluhurnya.
(2.1.1)Nai Ambaton mempunyai empat orang putra, yaitu:
( 2.1.1.1)Simbolon Tua, keturunannya bermarga Simbolon.
( 2.1.1.2)Tamba Tua, keturunannya bermarga Tamba.
( 2.1.1.3)Saragi Tua, keturunannya bermarga Saragi.
( 2.1.1.4)Munte Tua, keturunannya bermarga Munte (Munte, Nai Munte, atau Dalimunte).
Dari keempat marga pokok tersebut, lahir marga-marga cabang sebagai berikut (menurut buku “Tarombo Marga Ni Suku Batak” karangan W. Hutagalung):
(2.1.1.1)SIMBOLON
Lahir marga-marga( 2.1.1.1.1)Tinambunan,( 2.1.1.1.2)Tumanggor, (2.1.1.1.3) Maharaja, (2.1.1.1.4)Turutan,( 2.1.1.1.5)Nahampun,( 2.1.1.1.6)Pinayungan. Juga marga-marga (2.1.1.1.7)Berampu dan (2.1.1.1.8)Pasi.
(2.1.1.2)TAMBA
Lahir marga-marga (2.1.1.2.1)Siallagan, (2.1.1.2.2)Tomok,( 2.1.1.2.3)Sidabutar, (2.1.1.2.4)Sijabat,( 2.1.1.2.5)Gusar,( 2.1.1.2.6)Siadari,( 2.1.1.2.7)Sidabolak, (2.1.1.2.8)Rumahorbo, (2.1.1.2.9)Napitu.
(2.1.1.3)SARAGI
Lahir marga-marga (2.1.1.1.3.1)Simalango,( 2.1.1.1.3.2)Saing,
( 2.1.1.1.3.3)Simarmata, (2.1.1.1.3.4)Nadeak,( 2.1.1.1.3.5)Sidabungke.
(2.1.1.1.4)MUNTE
Lahir marga-marga (2.1.1.1.4.1)Sitanggang, (2.1.1.1.4.2)Manihuruk, (2.1.1.1.4.3)Sidauruk, (2.1.1.1.4.4)Turnip, (2.1.1.1.4.5)Sitio, (2.1.1.1.4.6)Sigalingging.
Keterangan lain mengatakan bahwa( 2.1.1.1)Nai Ambaton mempunyai dua orang putra, yaitu (2.1.1.1.1)Simbolon Tua dan (2.1.1.1.2)Sigalingging. Simbolon Tua mempunyai lima orang putra, yaitu (2.1.1.1.1.1)Simbolon,( 2.1.1.1.1.2)Tamba, (2.1.1.1.1.3)Saragi, (2.1.1.1.1.4)Munte, dan( 2.1.1.1.1.5)Nahampun.
Walaupun keturunan (2.1.1)Nai Ambaton sudah terdiri dari berpuluh-puluh marga dan sampai sekarang sudah lebih dari 20 sundut (generasi), mereka masih mempertahankan Ruhut Bongbong, yaitu peraturan yang melarang perkawinan antarsesama marga keturunan (2.1.1)Nai Ambaton.
Catatan mengenai Ompu Bada, menurut buku “Tarombo Marga Ni Suku Batak” karangan W Hutagalung, Ompu Bada tersebut adalah keturunan (2.1.1)Nai Ambaton pada sundut kesepuluh.
Menurut keterangan dari salah seorang keturunan Ompu Bada (mpu bada) bermarga gajah, asal-usul dan silsilah mereka adalah sebagai berikut:
I. Ompu Bada ialah asal-usul dari marga-marga Tendang, Bunurea, Manik, Beringin, Gajah, dan Barasa.
II. Keenam marga tersebut dinamai Sienemkodin (enem = enam, kodin = periuk) dan nama tanah asal keturunan Empu Bada, pun dinamai Sienemkodin.
III. Ompu Bada bukan keturunan Nai Ambaton, juga bukan keturunan si raja batak dari Pusuk Buhit.
IV. Lama sebelum Si Raja Batak bermukim di Pusuk Buhit, Ompu Bada telah ada di tanah dairi. Keturunan Ompu bada merupakan ahli-ahli yang terampil (pawang) untuk mengambil serta mengumpulkan kapur barus yang diekspor ke luar negeri selama berabad-abad.
V. Keturunan Ompu Bada menganut sistem kekerabatan Dalihan Natolu seperti yang dianut oleh saudara-saudaranya dari Pusuk Buhit yang datang ke tanah dairi dan tapanuli bagian barat.
(2.1.2)NAI RASAON (RAJA MANGARERAK)
Nama (gelar) putra kedua dari (2.1)Tuan Sorimangaraja, lahir dari istri kedua (2.1)Tuan Sorimangaraja yang bernama(2.1.2) Nai Rasaon. Nama sebenarnya ialah (2.12)Raja Mangarerak, tetapi hingga sekarang semua keturunan (2.1.2)Raja Mangarerak lebih sering dinamai orang
(2.1.2)Nai Rasaon.
(2.1.2)Raja Mangarerak mempunyai dua orang putra, yaitu( 2.1.2.1)Raja Mardopang dan (2.1.2.2)Raja Mangatur. Ada empat marga pokok dari keturunan(2.1.2) Raja Mangarerak:
(2.1.2.1)Raja Mardopang
Menurut nama ketiga putranya, lahir marga-marga (2.1.2.1.1)Sitorus,(2.1.2.1.2) Sirait, dan (2.1.2.1.3)Butar-butar.
(2.1.2.2)Raja Mangatur
Menurut nama putranya,( 2.1.2.2.1)Toga Manurung, lahir marga (2.1.2.2.1.1)Manurung. (2.1.2.2.1.1.1)Marga Pane adalah marga cabang dari sitorus.
(2.1.3)NAI SUANON (2.1.3)Tuan Sorbadibanua
Nama (gelar) putra ketiga dari Tuan Sorimangaraja, lahir dari istri ketiga( 2.1)Tuan Sorimangaraja yang bernama Nai Suanon. Nama sebenarnya ialah(2.1.3)Tuan Sorbadibanua, dan di kalangan keturunannya lebih sering dinamai( 2.1.3)Tuan Sorbadibanua.
(2.1.3)Tuan Sorbadibanua, mempunyai dua orang istri dan memperoleh 8 orang putra.
Dari istri pertama (putri Sariburaja) :
I. (2.1.3.1)Si Bagot Ni Pohan, keturunannya bermarga
(2.1.3.1.1) Pohan.
II. (2.1.3.2)Si Paet Tua.
III. (2.1.3.3)Silahisabungan, keturunannya bermarga
(2.1.3.3.1)Silalahi.
IV. (2.1.3.4)Si Raja Oloan.
V.( 2.1.3.5)Si Raja Huta Lima.
Dari istri kedua (Boru Sibasopaet, putri Mojopahit) :
I. (2.1.3.6)Si Raja Sumba.
II.( 2.1.3.7)Si Raja Sobu.
III. (2.1.3.8)Toga Naipospos, keturunannya bermarga (2.1.3.8.1)Naipospos.
Keluarga Tuan Sorbadibanua bermukim di Lobu Parserahan – Balige. Pada suatu ketika, terjadi peristiwa yang unik dalam keluarga tersebut. Atas ramalan atau anjuran seorang datu,(2.1.3)Tuan Sorbadibanua menyuruh kedelapan putranya bermain perang-perangan. Tanpa sengaja, mata (2.1.3.5)Si Raja huta lima terkena oleh lembing( 2.1.3.7)Si Raja Sobu. Hal tersebut mengakibatkan emosi kedua istrinya beserta putra-putra mereka masing-masing, yang tak dapat lagi diatasi oleh (2.1.3)Tuan Sorbadibanua. Akibatnya, istri keduanya bersama putra-putranya yang tiga orang pindah ke Lobu Gala-gala di kaki Gunung Dolok Tolong sebelah barat.
Keturunana (2.1.3)Tuan Sorbadibanua berkembang dengan pesat, yang melahirkan lebih dari 100 marga hingga dewasa ini.
Keturunan (2.1.3.1)Si Bagot ni pohan melahirkan marga dan marga cabang berikut:
I. (2.1.3.1.1.1.1)Tampubolon, (2.1.3.1.1.1.2)Barimbing, (2.1.3.1.1.1.3)Silaen.
II. (2.1.3.1.1.2.1)Siahaan, (2.1.3.1.1.2.2)Simanjuntak, (2.1.3.1.1.2.3)Hutagaol, (2.1.3.1.1.2.4) Nasution.
III. (2.1.3.1.1.3.1)Panjaitan,( 2.1.3.1.1.3.2)Siagian, (2.1.3.1.1.3.3)Silitonga, (2.1.3.1.1.3.4)Sianipar,( 2.1.3.1.1.3.5)Pardosi.
IV. (2.1.3.1.1.4.1)Simangunsong, (2.1.3.1.1.4.2)Marpaung,( 2.1.3.1.1.4.3)Napitupulu, (2.1.3.1.1.4.4)Pardede.
Keturunan(2.1.3.2)Si Paet Tua melahirkan marga dan marga cabang berikut:
I. 2.1.3.2.1.1Hutahaean, 2.1.3.2.1.2Hutajulu, 2.1.3.2.1.3Aruan.
II. 2.1.3.2.2.1Sibarani, 2.1.3.2.2.2Sibuea, 2.1.3.2.2.3Sarumpaet.
III. 2.1.3.2.3.1Pangaribuan, 2.1.3.2.3.2Hutapea.(kode induk Hutapea )
Keturunan 2.1.3.3 Silahisabungan melahirkan marga dan marga cabang berikut:
I. 2.1.3.3.1Silalahi Raja (kode induk Silalahi Raja )
II. 2.1.3.3.2Sihaloho.
III. 2.1.3.3.3Situngkir, Sipangkar, Sipayung.
IV. 2.1.3.3.4Sirumasondi, Rumasingap, Depari.
V. 2.1.3.3.5Sidabutar.
VI. 2.1.3.3.6Sidabariba, Solia.
VII. 2.1.3.3.7Sidebang, Boliala.
VIII. 2.1.3.3.8Pintubatu, Sigiro.
XI. 2.1.3.3.9Raja Tambun (Tambunan), Doloksaribu, Sinurat, Naiborhu, Nadapdap, Pagaraji, Sunge, Baruara, Lumban Pea, Lumban Gaol.
2.1.3.3.9.1Tambun Mulia
2.1.3.3.9.1.1Tambun Uluan ( kode induk Tambun )
2.1.3.3.9.1.1.1Raja Boang Tambun , 2.1.3.3.9.1.1.2Raja Mataniari Tambun
Keturunan 2.1.3.4Si Raja Oloan melahirkan marga dan marga cabang berikut:
I. 2.1.3.4.1.1Naibaho, 2.1.3.4.1.2Ujung, 2.1.3.4.1.3Bintang, 2.1.3.4.1.4Manik, 2.1.3.4.1.5Angkat, 2.1.3.4.1.6Hutadiri, 2.1.3.4.1.7Sinamo, 2.1.3.4.1.8Capa.
II. 2.1.3.4.2.1Sihotang, 2.1.3.4.2.2Hasugian, 2.1.3.4.2.3Mataniari, 2.1.3.4.2.4Lingga.
III. 2.1.3.4.3.1Bangkara.
IV. 2.1.3.4.4.1Sinambela, 2.1.3.4.4.2Dairi.
V. 2.1.3.4.5.1Sihite, 2.1.3.4.5.2 Sileang.
VI. 2.1.3.4.6.1Simanullang.
Keturunan 2.1.3.5Si Raja Huta Lima melahirkan marga dan marga cabang berikut:
I. 2.1.3.5.1Maha.
II. 2.1.3.5.2Sambo.
III. 2.1.3.5.3Pardosi, 2.1.3.5.4Sembiring Meliala.
Keturunan 2.1.3.6Si Raja Sumba melahirkan marga dan marga cabang berikut:
I. 2.1.3.6.1.1Simamora, 2.1.3.6.1.2Rambe, 2.1.3.6.1.3Purba, 2.1.3.6.1.4Manalu, 2.1.3.6.1.5Debataraja, 2.1.3.6.1.6Girsang, 2.1.3.6.1.7Tambak, 2.1.3.6.1.8Siboro.
II. 2.1.3.6.2.1Sihombing, 2.1.3.6.2.2Silaban, 2.1.3.6.2.3Lumban Toruan, 2.1.3.6.2.4Nababan, 2.1.3.6.2.5Hutasoit, 2.1.3.6.2.6Sitindaon, 2.1.3.6.2.7Binjori.
Keturunan 2.1.3.7Si Raja Sobu melahirkan marga dan marga cabang berikut:
I. 2.1.3.7.1Sitompul.
II. 2.1.3.7.2.1Hasibuan, 2.1.3.7.2.2Hutabarat, 2.1.3.7.2.3Panggabean, 2.1.3.7.2.4Hutagalung, 2.1.3.7.2.5Hutatoruan, 2.1.3.7.2.6Simorangkir, 2.1.3.7.2.7Hutapea, 2.1.3.7.2.8Lumban Tobing, 2.1.3.7.2.9Mismis.
Keturunan 2.1.3.8 Toga Naipospos melahirkan marga dan marga cabang berikut:
I. 2.1.3.8 .1.1Marbun, 2.1.3.8 .1.2Lumban Batu, 2.1.3.8 .1.3Banjarnahor, 2.1.3.8 .1.4Lumban Gaol, 2.1.3.8 .1.5 Meha, 2.1.3.8 .1.6Mungkur, 2.1.3.8 .1.7Saraan.
II. 2.1.3.8 .2.1Sibagariang, 2.1.3.8 .2.2Hutauruk, 2.1.3.8 .2.3Simanungkalit, 2.1.3.8 .2.4Situmeang.
(Marbun marpadan dohot Sihotang, Banjar Nahor tu Manalu, Lumban Batu tu Purba, jala Lumban Gaol tu Debata Raja. Asing sian i, Toga Marbun dohot si Toga Sipaholon marpadan do tong) ima pomparan ni Naipospos, Marbun dohot Sipaholon. Termasuk do marga meha ima anak ni Ompu Toga sian Lumban Gaol Sianggasana.
Demikian dibuat agar tidak terjadi perebutan siahaan (siangkangan),namun kode marga ini masih perlu perbaikan agar lebih sempurnah.
Demikian diperbuat untuk referensi sementara selamat membaca . . .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: